Om

Med agila metoder ansluter vi saker till molnet och ger dem attraktiv funktionalitet genom att utveckla elektronik och programvara som uppfyller slutanvändarens behov och krav.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att förbättra människors liv och göra världen till en bättre plats genom att bygga hållbara uppkopplade lösningar.

Vår vision

Vår vision är att vi ska bli det högst värderade IoT-utvecklingsbolaget i Sverige och ett av de tio högst värderade i Europa.

Våra ambitioner

Vi vill bli ihågkomna av våra vänliga, delande, kompetenta och ärliga medarbetare som gjorde slutresultatet så framgångsrikt.

Sätt att vara

På Vinnter är vi snälla och ärliga mot varandra. Det är viktigt att vara engagerad i det vi gör, eftersom det gör våra arbetsdagar roliga. Vi strävar efter att alltid öka vår kompetens, som vi naturligtvis delar med oss av till andra som behöver öka sin egen kompetens.

Arbetssätt

Genom att lägga tillräckligt med tid på de tidiga och utforskande faserna i ett utvecklingsprojekt kan vi se till att vi förstår det faktiska problem som vi ska lösa. Vi måste kontrollera att slutanvändarnas smärtpunkter är vad vi försöker göra till glädjepunkter istället.

Om alla inblandade inte är helt överens om vad problemet är går vi in i vad vi kallar “rökrummet”, där vi försöker rensa luften och göra det uppenbart vad vi ska lösa.

När vi har en hypotes om problemet vill vi iterera genom ett par lösningsförslag, kanske som tidiga proof of concepts eller prototyper, som testas på faktiska användare. Detta är en välkänd metod som kallas Design Thinking.

Efter att ha genomfört tester på faktiska användare får vi veta vad som faktiskt fungerar och vad som imponerar på dem. Att veta detta ger oss rätt information och utgångspunkt för att starta ett agilt utvecklingsprojekt som syftar till att resultera i en marknadslanserad produkt eller tjänst.

Löfte om hållbarhet

Alla måste bry sig om jordens välbefinnande och de resurser som vi måste bevara för kommande generationers skull. Generellt är Vinnters löfte att utveckla effektiva system och lösningar. Genom smarta anslutningslösningar har vi alltid hållbarhet i åtanke och vi tror att detta kommer att göra skillnad.

En tumregel är att ICT-lösningar betalar tillbaka tio gånger av sitt fotavtryck i ett CO2-perspektiv. Vi tror att detta även gäller för IoT-lösningar och den påverkan de har.

Vår profil som företag är att vi erbjuder engagerade och kompetenta konsulter som ger våra kunder mervärde. Vi är övertygade om att engagerade individer är nyckeln när det gäller att ha ett hållbarhetsperspektiv i allt vi gör. Vi tar hänsyn till detta i vårt rekryteringsarbete och ser engagemang som en högt prioriterad egenskap hos våra framtida medarbetare.

Vi lovar också att utbilda alla medarbetare i hållbarhetstänkande och uppmuntrar alla att ta initiativ och leva upp till dessa löften i allt vi gör. Oavsett var du befinner dig eller vad du gör, om du är yrkesverksam eller privatperson.

Beslut som rör hållbarhet ges i förtroende till våra medarbetare, och vi uppmanar våra konsulter att sträva efter förbättringar i varje aspekt av ett IoT-utvecklingsprojekt till förmån för våra kunder och miljön.