Våra Artiklar

Filter by Categories
Artiklar
Att motivera uppkopplade saker – Affärsmodeller

Enligt uppgifter från McKinsey är det omkring 75 % av de IoT-baserade företagen som inte lyckas etablera sig. Det är verkligen mycket anmärkningsvärt, särskilt med tanke på all den hype som tekniken har fått under det senaste decenniet.

Läs mer >>
Att välja en molntjänstleverantör på en föränderlig marknad

Förra året tog Gartner bort 14 molnleverantörer från sin Magic Quadrant för Cloud IaaS och valde att endast fokusera på globala leverantörer som för närvarande erbjuder, eller utvecklar, integrerade IaaS- och PaaS-erbjudanden i hyperscale. Denna lilla vårstädning resulterade i en...

Läs mer >>
Edge computing
Edge computing – Revolutionen inom IoT-landskapet

Edge computing, som en viktig del inom Internet of Things (IoT), representerar en betydande förskjutning i hur data bearbetas och hanteras i nätverk. Denna teknologi flyttar datorkraften närmare ursprunget till den data som lagras, det vill säga till enheternas periferi...

Läs mer >>
De analytiska utmaningarna med IoT-data

Om data verkligen är den nya oljan är vi fortfarande långt ifrån att behärska vetenskapen att utvinna, raffinera och distribuera den som en strategisk företagstillgång. Detta verkar kort sagt vara den slutsats som dras av två olika undersökningar. Detta kan...

Läs mer >>
En intervju med Hena Hodzic

Hena Hodžić kommer ursprungligen från Sarajevo i Bosnien och är för närvarande baserad i Sveriges näst största stad. Hon har en ledande roll inom Vinnter som elektronikutvecklare och utvecklar mjukvara för inbyggda system. I den här intervjun diskuterar vi hennes...

Läs mer >>
Att förstå IoT:s anslutningsprotokoll

IoT, en förkortning av Internet of Things, avser ett sammankopplat system av enheter, maskiner, föremål, djur eller människor med förmåga att självständigt kommunicera över ett gemensamt nätverk utan behov av interaktion mellan människor eller mellan människor och datorer. Denna relativt...

Läs mer >>