Värdet av robotiserad automatisering ligger i att omskola arbetskraften

Facebook
Twitter
LinkedIn

Den första roboten dök upp på en arbetsplats 1959, vid en pressgjutningsanläggning för bilar i Trenton, New Jersey. Sedan dess har många andra branscher, t.ex. el/elektronik, gummi och plast, läkemedel, kosmetika, livsmedel och drycker samt metall- och maskinindustrin, påskyndat införandet av robotautomation. År 2017 fanns det över två miljoner operativa robotar i världen, och antalet förväntas nästan fördubblas till 3,8 miljoner enheter år 2021. Idag är den globala robottätheten (antal robotenheter per 10.000 anställda) inom tillverkningsindustrin 74, en ökning från 66 enheter 2015.

(Bildkälla: engineering.com)

Robotarnas ekonomiska inverkan

I rapportenHur robotar förändrar världen Juni 2019från Oxford Economics uppskattas att en ökning av antalet robotar med 1 % kan öka produktionen per anställd med 0,1 % för hela arbetskraften. Studien förutspår också en ökning av global BNP med 5,3 %, motsvarande cirka 5 biljoner USD, om robotinstallationerna skulle öka med 30 % jämfört med basprognoserna för 2030.

Det har gjorts flera studier under årens lopp som har visat att robotautomation har en fantastisk inverkan på produktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Det finns också väl underbyggda argument om hur robotautomatisering gör det möjligt för företag att flytta arbetstillfällen, ökar efterfrågan på högkvalificerad arbetskraft, hanterar den ökande bristen på arbetskraft och skapar nya jobbmöjligheter som inte ens existerar idag.

Robotarnas sociala påverkan

Men alla dessa möjligheter är inte utan utmaningar. Oxford Economics studie visade till exempel att varje nyinstallerad robot i genomsnitt ersätter 1,6 anställda inom tillverkningsindustrin. Det innebär att upp till 20 miljoner arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin kan riskera att försvinna fram till 2030.

Det är också nödvändigt att erkänna att robotar inte längre är ett rent tillverkningsfenomen. Även om fordonsindustrin var pionjär och fortsätter att satsa på robotar investerar många andra tillverkningssektorer, t.ex. el/elektronik, gummi och plast, läkemedel och kosmetika, livsmedel och drycker, metall och maskiner etc., idag stort i robotautomation. Detsamma gäller utanför tillverkningsindustrin, där detaljhandel och e-handel, försäljning och marknadsföring, kundservice, IT och cybersäkerhet samt många fler sektorer och segment använder robotautomatisering och programvara för artificiell intelligens (AI) för att förbättra affärsinformationen och kundupplevelsen. Marknaden för robotar för professionella tjänster förväntas också växa med en genomsnittlig takt på 20-25% mellan 2018 och 2020. Hela robotteknikområdet utvecklas mycket snabbare idag tack vare sjunkande priser på sensorer, utveckling med öppen källkod, snabb prototypframtagning och den digitala erans konstruktioner som Robotics-as-a-Service och AI.

Det långa och det korta är…

(Bildkälla: mckinsey.com)

… Robotarna är på väg in i praktiskt taget alla branscher. Men bör vi verkligen alla vara rädda om våra jobb? Det är faktiskt den allmänt rådande uppfattningen. Enligt McKinsey finns det en utbredd uppfattning i världen om att robotar och datorer kommer att utföra mycket av det arbete som idag utförs av människor under de kommande 50 åren.

Forskning från World Economic Forum (WEF) visar att miljontals jobb sannolikt kommer att försvinna på grund av automatisering, men vi har mindre att frukta från robotar än vad många verkar tro – åtminstone på kort sikt. Även om den schweiziska tankesmedjan förutspår att robotar kommer att tränga undan 75 miljoner jobb globalt fram till 2022, kommer 133 miljoner nya jobb att skapas – ett positivt netto.

Rapporten pekar ut fyra specifika tekniska framsteg som de viktigaste drivkrafterna för förändring under de kommande åren. Dessa är: allmänt tillgängligt mobilt höghastighetsinternet, artificiell intelligens, utbredd användning av analys av stora datamängder och molnteknik. “År 2022, enligt de uttalade investeringsavsikterna hos de företag som tillfrågats i denna rapport, är det sannolikt eller mycket sannolikt att 85 % av respondenterna har utökat sin användning av big data-analys för användare och enheter”, skriver rapportförfattarna. “På samma sätt är det sannolikt eller mycket sannolikt att stora andelar av företagen har utökat sin användning av teknik som sakernas internet och app- och webbaserade marknader, och att de i stor utsträckning använder sig av molntjänster. Maskininlärning och förstärkt och virtuell verklighet är också på väg att få betydande företagsinvesteringar.”

Revolutionen inom omskolning

WEF konstaterar att nästan 50% av företagen förväntar sig att automatisering kommer att leda till en viss minskning av deras heltidsanställda till 2022, baserat på jobbprofilerna för deras anställda idag. Nästan en fjärdedel förväntar sig dock att automatisering kommer att leda till att nya roller skapas i företaget, och 38% av de tillfrågade företagen förväntar sig att utöka sin personalstyrka till nya produktivitetshöjande roller. Och det är just detta som är nyckeln till robotrevolutionen och varför så många företag överhuvudtaget vill investera i ny teknik – eftersom robotteknik, automatisering, maskininlärning, molntjänster och stordataanalys kan öka produktiviteten hos den nuvarande arbetskraften i den nya digitala ekonomin och förbättra företagens resultat.

I branscher som tillverkningsindustrin ger dessa tekniker sömlösa förbindelser mellan produktions- och distributionskedjor, vilket effektiviserar processen att få produkter från monteringslinjen till kundens händer. Men det handlar inte bara om tillverkning – allt från sjukvård till detaljhandel kommer att dra nytta av dessa framväxande och mogna tekniker. Och det är inte heller nödvändigtvis så att robotar och algoritmer kommer att ersätta den nuvarande arbetskraften – enligt WEF kommer de snarare att “avsevärt förbättra” produktiviteten för befintliga jobb och leda till många nya jobb under de kommande åren.

Inom en snar framtid förväntas arbetstagarna utföra mindre fysiskt arbete (eftersom allt mer av detta arbete sköts av robotar), men också mindre informationsinsamling och databehandling (eftersom även detta kommer att automatiseras), vilket frigör arbetstagare för nya uppgifter. Även om det kommer att finnas fler automatiska dataflöden i realtid och dataövervakning som inte kräver att anställda matar in och analyserar dem, kommer det också att finnas mer arbete i andra änden av spektrumet, där riktiga människor spenderar tid på att fatta beslut baserat på insamlade data, leda andra och tillämpa expertis. Det är mer troligt att automatisering kommer att förstärka den mänskliga arbetskraften än att ersätta den.

Förmågan att digitalisera information och data stimulerar kompletta omarbetningar av end-to-end-processer, strategier för kundupplevelse och skapar effektivare verksamhet. Dataanalys är en viktig del av att förverkliga potentialen i nästa generations teknik – inklusive robotteknik och automatisering – för att möjliggöra bättre realtidsreaktioner på trender och vad kunderna vill ha.

Även om det oundvikligen kommer att ske en minskning av vissa roller när vissa uppgifter inom dem automatiseras eller blir överflödiga, uppstår i stället en efterfrågan på nya roller – även om detta innebär att den befintliga arbetskraften måste omskolas för att uppdatera sina färdigheter. WEF säger att bland de roller som kommer att uppleva en ökad efterfrågan finns mjukvaru- och applikationsutvecklare, dataanalytiker och forskare samt specialister på e-handel och sociala medier – roller som i hög grad baseras på och förbättras av användningen av teknik. Även roller som utnyttjar utpräglat “mänskliga” färdigheter förväntas växa – de inom kundservice, försäljning och marknadsföring, utbildning och utveckling, människor och kultur, organisationsutveckling och innovationshantering. Efterfrågan kommer också att öka på helt nya specialistroller som handlar om att förstå och utnyttja den senaste framväxande tekniken – specialister på AI och maskininlärning, specialister på big data, experter på processautomatisering, säkerhetsanalytiker, designers inom användarupplevelse och människa-maskin-interaktion samt robotteknikingenjörer.

Kort sagt kommer robotteknikrevolutionen att leda till en omskolningsrevolution – och företagen verkar redan vara med på noterna. 66% av de tillfrågade i en McKinsey-studie gav högsta prioritet åt att ta itu med automatiserings-/digitaliseringsrelaterade kompetensbrister.

(Bildkälla: mckinsey.com)

Avslutande tankar

På väg mot 2020 blir robotteknik, automation och relaterad teknik en förutsättning för alla företag som vill förbli konkurrenskraftiga. Både stora och små företag anammar automatiseringsteknik – från fullfjädrade robotar för löpande band till skräddarsydda chatbots för callcenter – för att förenkla affärsprocesser, förbättra produktiviteten och leverera bättre kundupplevelser i stor skala. Denna trend kommer bara att accelerera i framtiden, och även om robotarnas framfart kan vara en källa till oro för många på arbetsmarknaden, är verkligheten den att organisationer inte kommer att kunna lösa alla sina problem enbart med automatisering. Robotarna kommer snarare att förstärka den mänskliga arbetskraften, inte ersätta den. Arbetsrollerna kan förändras och nya färdigheter kan krävas, men om inte företag i alla storlekar börjar automatisera sina processer kommer de snart att bli uppslukade av dem som gör det.

Vinnter fungerar som en möjliggörare för att utveckla nya affärs- och servicestrategier för traditionella industrier, såväl som för nystartade företag. Vi hjälper företag att förbli konkurrenskraftiga genom utveckling av inbyggd programvara, kommunikation och anslutningsmöjligheter, hårdvarudesign, molntjänster och IoT-plattformar. Våra skickliga och erfarna team av utvecklare, ingenjörer och affärskonsulter hjälper dig att omdefiniera din organisation för den digitala tidsåldern och skapa nya uppkopplade produkter och digitala tjänster som uppfyller dina kunders föränderliga krav. Ta kontakt med ossför att få veta mer.

Facebook
Twitter
LinkedIn