En intervju med Dilan Ustunyagiz

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hej och välkomna till ännu en Vinnter-medarbetarspotlight, där turen denna gång har kommit till Dilan Ustunyagiz som har några fascinerande perspektiv när det gäller kulturella skillnader mellan länder, livet som professionell kvinna 2021 och mycket mer därtill.

Dilan i Brunnsparken, Göteborg

Hur var det att växa upp i Istanbul och hur är staden där du växte upp jämfört med där du bor nu?

Att bo i Istanbul, i en så stor stad med 15,5 miljoner invånare, har både sina för- och nackdelar. Jag gillar de alternativ som storstäderna erbjuder. Men med ett hektiskt arbetsschema, trafik dygnet runt och brist på tillgänglighet samt brist på platser där man kan andas ökar stressnivån efter ett tag.

Jag flyttade till Göteborg för min masterutbildning och det första jag sa till mig själv när jag landade var: ”Här kan jag andas.” Jag älskar hur grönt* Göteborg är. Även om Göteborg är betydligt mindre än Istanbul, tyckte jag att staden var mer folklig. Det känns som att städerna är byggda för människor i Sverige. Det är en relativt liten stad för mig, men jag tycker att det är mysigt, promenadvänligt och, viktigast av allt, säkert här. Det finns kanske inte lika många alternativ som i storstäderna, men det är ändå lättillgängligt.

* Göteborg är verkligen en supergrön destination. Som Sveriges näst största stad har metropolen ett globalt rykte om sig att driva fram miljövänliga och hållbara lösningar.

Göteborgs hängivenhet till grön teknik och utveckling är så stor att staden 2020 utsågs till världens världens mest hållbara destination för tredje året i rad.

Kan du berätta lite om din tid i Istanbul med Accenture och hur det kan jämföras med att arbeta i Sverige.

Turkiet är ett mycket hierarkiskt land*, vilket också återspeglas i arbetskulturen. Titlar har stor betydelse. Du kan inte ens enkelt nå ut till ditt eget företags VD. Särskilt som junior yrkesverksam har du ingen rätt att ifrågasätta eller välja vad du vill göra. Jag är en nyfiken person, och jag kan inte bli motiverad utan att veta ”varför”.

Sverige har en mycket platt struktur. Att veta att jag blir lyssnad på, oavsett var på företagsstegen jag befinner mig, är stärkande. Den svenska kulturen att värdesätta människor skapar en mycket mänsklig arbetsmiljö.

Det finns en kultur med balans mellan arbete och fritid, mindre ego och mer fokus på gemensamma mål, vilket underlättar arbetet.

När det gäller ledarskapsstil, även om det beror mycket på företagskultur och individer, tror jag att alla ovanstående rubriker bidrar till att ha ett mer förtroendebaserat ledarskap som allmän praxis i Sverige. Att se att jag blir lyssnad på och hörd, litad på och värderad i Sverige motiverar mig att göra det där lilla extra.

* Nästan allt beslutsfattande i turkiska företag är centraliserat till ett fåtal chefer på hög nivå. Det är inte ovanligt att behöva vänta på ett svar under en längre tid medan en beslutsfattare söks upp för att ge sin kvalitetsstämpel.

Varför flyttade du till Sverige?

Turkiet är ett patriarkaliskt land. Det ligger långt efter Sverige när det gäller jämställdhet*. Kvinnor är inte fysiskt säkra när som helst, var som helst och det är bara toppen av isberget. Diskriminering och verbal misshandel är vardagsmat för kvinnor, och bristen på uppskattning av kvinnor påverkar dig, dödar ditt självförtroende och din tro på dig själv.

En annan punkt är ekonomisk instabilitet. Även om du har en bra examen och ett välbetalt jobb är det svårt att spara, resa eller bygga för framtiden.

När det gäller yrkesrelaterade frågor var arbetskulturen i Turkiet snarare exploaterande än stärkande. Jag minns att jag sa till mig själv, ”Det här kan inte vara mitt liv,” efter att äntligen ha kommit hem klockan 23 från jobbet och knappt ens haft energi och tid att ta en dusch, eftersom jag behövde gå upp klockan 6 på morgonen och gå tillbaka till ett jobb där jag inte är uppskattad och värdesatt.

* Sverige toppar Europeiska jämställdhetsinstitutet Jämställdhetsindex 2020med ett gap på 6,4 % till tvåan Danmark – det största gapet mellan två på varandra följande placeringar i hela indexet.

Världsekonomiskt forum Index över globala könsklyftor rankar 156 länder och bygger på ett ramverk för kvinnors ekonomiska deltagande och möjligheter, utbildningsnivå, hälsa och överlevnad samt politiskt inflytande. I den senaste rapporten ligger Sverige på femte plats medan Turkiet ligger långt ner på 133:e plats.

Turkiet har nyligen orsakat internationell oro genom att meddela att landet drar sig ur Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (även känd som Istanbulkonventionen).

Vad fick dig att stanna i Sverige och vad fick dig att välja Vinnter som din arbetsgivare.

Det jag gillar mest med Sverige är det mänskliga fokuset, både i sociala och professionella sammanhang. Allt är designat för människor och tjänar människor, vilket visar hur mycket Sverige värdesätter människor. Även om ingen plats på jorden är helt jämställd, värdesätter Sverige vad jag har att säga som en icke-svensk junior kvinna i näringslivet. Att bli lyssnad på, hörd och värderad i Sverige har stärkt mig och jag känner att det här landet hjälper mig att nå min fulla potential.

Men att hitta ett fast jobb var ärligt talat tröttsamt. Även om jag själv och hela mitt nätverk tror på min förmåga finns det fortfarande mycket subtil diskriminering och fördomar mot icke-européer. Sverige har kommit långt när det gäller genus, men när det gäller rasmässig jämställdhet* finns det fortfarande mycket kvar att göra enligt min erfarenhet.

Jag har sökt ett fast jobb under de senaste tre åren och förra året sökte jag ungefär 900 jobb. Jag lyckades till slut få ett par erbjudanden och jag tror att det var här Vinnter visade sin skillnad. Jag älskade hur mänskliga de var i rekryteringsprocessen. De letade inte efter en viss meritförteckning utan efter en viss person. Hur ett företag intervjuar kandidater säger en hel del om företaget och dess kultur.

Nu när jag har jobbat på Vinnter i ett par månader ser jag att det definitivt var rätt val och värt all jobbsökarstress.

* Enligt Organisationen för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklinghar Sverige den mest segregerade arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund, oavsett utbildningsnivå, i hela Europa. Forskning av det Europeiska nätverket mot rasism har visat att hudfärg och etnisk/religiös bakgrund har en betydande inverkan på arbetsmarknadsmöjligheterna i landet.

Varför valde du IT och ledarskap som ditt yrkesval?

Historiskt sett har bra ledarskap och framgång på arbetsplatsen definierats av maskulina egenskaper som konkurrenskraft, självsäkerhet och risktagande. Ändå ser jag att världen går mot mer feminina egenskaper när det gäller ledarskap, t.ex. flexibilitet, effektiv talförmåga, omsorg om teammedlemmar, uppmärksamhet på detaljer, tålamod och intuition.

För mig handlar ledarskap om att förstå människor, både kunder och medarbetare, och det kan man inte göra utan ett människocentrerat fokus.

Från min ouppskattade människocentrerade inställning till ledarskap, som ofta anses vara svag, till mina erfarenheter av både kontrollbaserade och tillitsbaserade arbetsmiljöer, hade jag lockats att läsa och lära mig mer om ledarskap.

Kan du berätta lite om din erfarenhet som ung kvinnlig yrkesutövare på en mycket mansdominerad arena?

Jag skrev en av mina masteruppsatser om ”Minskande andel kvinnor i karriärstegen”. Det jag insåg efter att ha intervjuat 15+ seniora kvinnor i näringslivet var att saker inte blir enklare under karriärens gång. För mig som kvinna, utlänning och ung yrkesmänniska som arbetar inom ett mansdominerat område har det alltid varit en sak att folk ifrågasätter mina förmågor. Jag tror dock inte att jag har upplevt det mesta av verkligheten ännu.

Historiskt maskulina definitioner av framgång på arbetsplatsen kanske inte gynnar kvinnor. Men om vi pratar om idag så är jag nöjd med var jag är. Även om det finns betydligt färre kvinnor i företaget, både på konsult- och kundsidan, ser jag att jag blir respekterad, lyssnad på, hörd och värdesatt. Jag känner att jag tillhör teamet.

Att dekonstruera historiskt maskulina definitioner av arbetsplatsen tar tid och kräver människor med rätt inställning. Jag ser att de jag arbetar med har samma inställning som jag, och för mig är det det som betyder mest.

Avslutande tankar

Vi hoppas att du gillade den här intervjun med Dilan Ustunyagiz. Det är alltid intressant och värdefullt att ta del av insikter från människor från olika kulturer och bakgrunder eftersom de ofta avslöjar frågor eller perspektiv som vi, som bor i landet, är omedvetna om eller helt enkelt tar för givna.

Alla förnuftiga affärspersoner vet att människor med olika bakgrund bara bidrar till att bredda de idéer och den kreativitet som står till buds. Och det finns inget som heter att ha för många idéer.

Tack Dilan för att du tog dig tid att prata med oss, och vi hoppas verkligen att du fortsätter att finna din tid hos Vinnter lika givande och utvecklande som du har gjort hittills.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Other cool stuff...