Mer mjukvara i våra produkter gör dem agila

Facebook
Twitter
LinkedIn

När AI kommer in i praktiskt taget alla branscher kommer möjligheterna till förändring att öka ännu mer, helt enkelt för att vi lär oss snabbare. Tävlingen mellan konkurrenterna har blivit en kamp om vem som lär sig snabbast.

Kommer vinnarna att vara de som har de vassaste AI-specialisterna? Vi tror att skillnaden mellan de bästa och de näst bästa som använder AI i sina tjänster och produkter inte kommer att bero på antalet seniora experter inom AI. Skillnaden och vinnaren kommer att vara den som har tillgång till data.

Dagens produkter är inte längre statiska releaser. Att lägga till programvara som kan uppdateras och uppgraderas över nätet har inte bara påverkat arbetssättet, utan även hanteringen av produktportföljen. Plötsligt blev det så mycket enklare att ha varianter av en lanserad produkt. Det blev möjligt att anpassa sig till olika marknader och målgrupper när nya marknadssegment beslutades eller lärdomar blev kända genom att använda olika versioner och konfigurationer av programvara eller firmware. En annan nyhet var att det plötsligt blev möjligt att lägga till funktioner efter det att en produkt hade släppts på marknaden. Användarna bidrar inte bara till att hitta fel, utan de blir också försöksdjur när det gäller att ta reda på vad som fungerar och vad som inte fungerar, genom A/B-testning av funktionalitet. Spotify är ett utmärkt exempel på en leverantör av mjukvarulösningar som använder denna teknik varje vecka, tillsammans med mycket kompetenta AI-funktioner för att rekommendera abonnenterna ny musik. Antalet varianter av en produkt har kunnat öka under en produkts livscykel.

AI-racet har hittills i hög grad varit av utforskande karaktär, med fokus på att komma igång och plocka de lågt hängande frukterna, dvs. att använda befintliga och tillgängliga data. Vi har träffat flera kunder som är intresserade av att doppa tårna i vattnet, men som blir lite avskräckta när de förstår att det finns ett stort behov av att samla in eller äga data för att kunna dra nytta av AI.

För att dra nytta av AI krävs det att man får fram unika slutsatser, som kräver ny data som inte redan finns tillgänglig, eftersom det kräver stora investeringar i både tid och resurser. Så hur får du mer data om dina produkters användning och skick, och mer information om användarnas beteende? Vi tror att det kommer att kräva nya versioner av era produkter som innehåller en agent som söker efter data från användning av eller omgivningen kring produkten. Användaren måste så klart bli informerad om detta, på grund av GDPR, men ska inte behöva uppleva några skillnader jämfört med den tidigare versionen.

Invändningen från industritraditionalister kommer att vara att detta kommer att leda till en dyrare produkt. Det är sant, men det resulterande värdet av ansträngningarna kommer att vara värt det. Med tanke på att informationen och värdet kan erhållas med andra metoder, t.ex. dyra marknadsundersökningar, kommer detta sannolikt att vara det billigaste sättet att göra det på. Det är viktigt att bygga ett affärscase på fakta tillsammans med förväntade vinster, okända på grund av AI-möjligheterna är svåra att förutsäga fullt ut.

En traditionalist skulle kanske hävda att strävan mot färre varianter kommer att gå förlorad. På vissa sätt ja, på andra nej. Den elektroniska hårdvara som är relaterad till en produkt eller tjänst kommer att bli, och är redan idag, mer generisk på grund av att mer programvara och uppdateringar introduceras via luften än tidigare. Genom att införa agenter kan du träffa rätt snabbare eftersom det krävs färre produktupprepningar, eftersom du helt enkelt vet mer om användaren och hur denne använder produkten. Därmed kommer ni som företag att bli mer framgångsrika på flera sätt.

Ny kunskap från användning av FOTA (firmware update over the air), agenter och AI/ML kommer att ge dig en bättre förståelse för vad du behöver ändra i din befintliga produkt för att göra den ännu mer användbar för användaren och därmed mer framgångsrik och lönsam.

Prislappen för att bli framtidens vinnare är inte låg, men det finns bara ett sätt – att lära sig snabbast.

Facebook
Twitter
LinkedIn