Är IoT bra för klimatet?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hör du till bland de chefer som behöver göra något åt din organisations hållbarhet och tror att du inte har resurser för tekniska projekt, eftersom du behöver fokusera på din hållbarhetsimage?

Du är inte ensam.

Men den intressanta frågan är om det finns en konflikt i att välja mellan dem? Ibland är det så, ibland inte. Om vi fokuserar på Internet of Things (IoT) har vi en bestämd uppfattning om att det inte är en motsägelse. Det är ofta det bästa du kan göra med dina begränsade resurser.

IoT har snabbt vuxit fram som en omvälvande teknik som revolutionerar vårt sätt att leva och arbeta. Det handlar om att ansluta vardagliga apparater till internet, så att de kan kommunicera med varandra och automatiskt utföra uppgifter. IoT har medfört enorma fördelar för samhället, såsom ökad effektivitet och bekvämlighet, men det finns farhågor om dess inverkan på miljön och hållbarheten. I den här artikeln kommer vi att utforska frågan: Är IoT bra för klimatet?

Först bör vi filtrera bort alla till synes dåliga idéer, som inte anses vara värda att lägga tid på.

För att fortsätta argumentationen – IoT:s positiva inverkan på klimatet sträcker sig bortom dess eget fotavtryck. Enligt en rapport från Global e-Sustainability Initiative har informations- och kommunikationsteknik (IKT), IoT, nästan tio gånger fler positiva effekter på klimatet jämfört med dess fotavtryck. Detta beror på att ICT kan möjliggöra den digitala omvandlingen av andra branscher, såsom energi, transport och jordbruk, vilket leder till betydande minskningar av koldioxidutsläppen.

Nu kommer en mer central fråga – den finansiella aspekten. Om vi inte kan göra IoT-projekt lönsamma har vi ingen chans.

Harald Mix, en finansentreprenör som investerar i ”ren” innovation, vittnar om att de kan tillhandahålla ”CO2-fria” batterier och stål. Han hävdar att det kommer att vara möjligt att göra det ännu billigare än traditionell produktion, baserad på brunkol. Han hävdar vidare att det inte finns någon motsättning mellan hållbarhet och lönsamhet. Det är snarare tvärtom. Exemplet är dock inte ett IoT-fall, men visar att det inte finns någon konflikt mellan effektivitet och hållbarhet. Det hävdas att det är tvärtom.

Harald Mix et.al. vill använda etablerad teknik för att förändra uppvärmningen av hus i Europa – helt enkelt genom en ny affärsmodell. Modellen bygger på ett anslutet system. I många länder i Europa hävdar han att 1/5 av energiförbrukningen kommer från husuppvärmning. Det är dubbelt så mycket som från bilar – så det kommer att göra skillnad. Kommer de att lyckas? Deras beräkning ger att de kommer att kunna halvera kostnaden för kunderna och det är en lovande start.

Det är landmärkets sätt att göra det på – koppla ihop saker och erbjuda en tjänst. Försöka göra det enkelt för användarna och försöka övervinna de hinder som förändringen kan leda till. Återbetalningen kommer att bli enorm för den som lyckas med detta. Tänk på många av våra enhörningsprocesser, t.ex. Spotify, som är mycket lika när det gäller att förändra sättet vi gör affärer på.

Även om du inte kommer att kunna bli den som förändrar allt så kommer du att bidra och kanske undvika att hamna på efterkälken med konkurs som värsta tänkbara scenario.

Ett annat exempel på en ”game changer” är Tibber, eftersom elmätare numera normalt är anslutna.

Men vad är det egentligen som Tibber gör? Kort sagt – de köper och säljer el. Slutkunden betalar en liten månadsavgift till Tibber plus en mycket liten avgift per kWh. Affärsvärdet kommer från kunskapen om hur och när priset förändras och kan också förutsäga variationer. För att göra detta enkelt har de automatiserade lösningar. Prisskillnaden för el över 24 timmar kan vara extremt hög. Vid flera tillfällen kan det vara 100 gånger högre vid toppen jämfört med botten. De flesta förstår att detta är attraktivt för hushåll med elbilar och smarta hem.

När elmätarna kopplades upp några år efter millennieskiftet hände inte så mycket. Men så småningom mognade produkten och Tibber (grundat 2015) identifierade en solid affärsmodell, och de överträffade de etablerade aktörerna, som tidigt pratade om idéerna kring att använda spotpriser för att förbättra verksamheten, men de misslyckades på grund av att de var fast i gamla processer. Den uppkopplade lösningen från Tibber gav möjlighet att förändra verksamheten och skapa en mer hållbar lösning, det tog bara ett tag!

Men är Tibbers lösning hållbar? Naturligtvis hävdar vi det. Eftersom elproduktionen är mycket fokuserad på toppkapacitet, kan det förändrade konsumentbeteendet vara den marginal som gör användningen av ”smutsig” el överflödig. Det minskar behovet av att planera för extra kapacitet vid toppar och andra sekundära effekter, som att göra det enkelt och prisvärt att äga och ladda elbilar. Smarta hem kommer ytterligare att ge Tibbers system ett bidrag till hållbarhet.

Är elsparkcyklar, sådana som du enkelt kan plocka upp på gatan, bra för vår planet? Vi tror att det är en modell för alla delningar i framtiden, och att det kommer att bli en hållbar lösning och i slutändan bra för vår planet. Det kommer bara att ta ett tag.

Facebook
Twitter
LinkedIn