Tom Victor

Tom är en mycket skicklig ingenjör med erfarenhet av både hårdvaru- och mjukvaruutveckling. Han har en kandidatexamen i elektronik och kommunikationsteknik från Mahatma Gandhi University, Indien, och har en talang för att bryta ner komplexa tekniska problem och hitta lösningar.

Han har en mångsidig bakgrund och började sin karriär som entreprenör med sitt eget IoT-startupföretag och arbetade sedan med olika organisationer för att få mer erfarenhet och kunskap. Han är en lagspelare som har lett team och arbetat som en aktiv medlem i agila team. Hans erfarenhet sträcker sig från arbete inom marin arkitektur och inom det medicinska området. Hans passion för teknik väcktes redan i barndomen och uppmuntrades ytterligare av hans far.

På fritiden tycker Tom om att läsa böcker, koda och lära sig nya saker. Han är fast besluten att ständigt förbättra sig själv, både yrkesmässigt och personligt. Han tror på att njuta av resan, inte bara av målet, och är influerad av Robert Frosts berömda dikt “The Road Not Taken”.