Vi är Vinnter.
Artister inom uppkopplade saker.

Den uppkopplade utmaningen

Världen blir alltmer komplex i alla avseenden. Utmaningarna är många och sträcker sig från att förstå användaren till att kunna implementera avancerade matematiska modeller genom programkod. Vinnter förser sina kunder med kompetenta och engagerade konsulter, inte bara till Göteborg utan till alla världens företag som behöver det.

Vi arbetar inom området Internet of things. Den uppkopplade utmaningen är inte till för enskilda genier eller experter. Det är utmaningar för team och det finns en hög efterfrågan på starkt ledarskap och chefskap samt speciell kompetens inom utveckling.

På Vinnter hittar du alla dessa olika kompetenser, erfarenheter och färdigheter som behövs för att ta sig an ett uppkopplat projekt.

Nästan vad som helst kan kopplas upp

Även om rubriken ovan är sann finns det ingen mening med att ansluta något bara för att man kan. Det måste finnas ett giltigt skäl för att göra det. Världen blir alltmer komplex i alla avseenden. Utmaningarna är många och sträcker sig från att förstå användaren till att kunna implementera avancerade matematiska modeller genom programkod.

Elektronik
Hälso- och sjukvård
Fordon
Industri

Tjänster

De konsulttjänster vi erbjuder våra kunder är affärsanalys, ledarskap, programvaruarkitekter och-utvecklare samt elektronikingenjörer.

Vi kan leverera lösningar från idéstadiet till en hårdvaru- och mjukvarulösning som är redo för massproduktion.

Vi arbetar gärna genom alla nedanstående steg.

Utforska och experimentera

Hitta det verkliga problemet

För att till fullo förstå problemet och dess lösningar måste du utforska och experimentera kring det problem du är satt att lösa.

Det kan man göra på många sätt, och vi gillar särskilt metoden Design Thinking.

Utvärdera och utveckla

Iteration

När du har en hypotes om vad det faktiska problemet är, vilka personas som är involverade och hur du ska lösa det, börjar du med din produktbacklog.

Utveckla - Testa - Förbättra. Upprepa!

Släpp versionen och iterera

Det finns inget slut

När du vet vad som verkligen imponerar på användarna kan du börja resan mot en lansering. Din första release är vägen till ökning. Låt din lösning växa i funktionalitet i takt med att du lär dig mer om dina användare.

Artisterna inom uppkopplade saker

Att välja Vinnter är att välja en leverantör som tänker kreativt för att hitta nya lösningar och ge sina kunder fantastiska upplevelser.

Med stor kompetens och engagemang skapar vi designade lösningar för pålitlig funktion. Vi sätter en självklar stolthet i att leverera kvalitet i allt vi gör.

För oss är det konsten att skapa uppkoppling.

Ge dig själv en ny karriär

Vi är ständigt på jakt efter nya människor som vill ansluta sig till resten av oss nyfikna, kompetenta och
prestigelösa personer på Vinnter.

Om du vill arbeta med våra fantastiska kunders uppkopplade verksamhet och ytterligare förbättra deras produkter och tjänster, bör du kontakta oss omedelbart.

Projekt

Plattform för anslutningsmöjligheter

Lagerstedt & Krantz

En solid grund för att skapa möjligheter till uppkoppling för flera företag

Plattform för uppkopplade möjligheter

Lagerstedt & Krantz (LK) är en leverantör av värme- och hydroniska lösningar. De utvecklar och marknadsför flera produkter och lösningar genom flera företag i koncernen.

Vårt bidrag är att skapa en plattform i Azure som gör det möjligt att koppla samman befintliga och framtida system.

Avfyrningskontroll

Unique Pyrotechnic
Kontroll av händelseköer vid pyrotekniska shower

Avfyrningskontroll

Unique Pyrotechnic är Skandinaviens ledande leverantör av fyrverkerier och specialeffekter för TV-produktion, jubileer, konserter och andra publika evenemang.

Vi har byggt allt från elektroniken till programvaran som styr behovet som en en föreställning har av exakt avfyrningskontroll.

WeldCloud

ESAB
Kvalitetsförbättringar genom att förstå tillämpningen

WeldCloud

Varje gång en svetsare genomför en svetsning tillförs svetsen en mängd data. Dessa data kan användas för att fatta framtida beslut, förbättra produktiviteten och förstå kvaliteten på svetsningen.

Vi har under många år arbetat med att ta fram lösningar för gateways och programvara.

Anslutningsmöjligheter för bilar

Volvo Cars

Gränssnitt för att styra bilens funktioner

Anslutningsmöjligheter för bilar

Kraven på dagens biltillverkare är enorma. De behöver inte bara skapa en förstklassig bilupplevelse, de behöver också ha den helt uppkopplad och möjlig att styra från vilken plats som helst på jorden.

Vinnter har varit med och skapat detta gränssnitt till Volvon.

Vi tar dig vidare

Håll dig konkurrenskraftig och låt oss hjälpa dig att skapa fantastiska produkter och tjänster