Eric Michélsen, VD

Vinnters VD har en lång och stark karriär inom olika industrisektorer. Bland dem finns fordons-, lås- och försvarsindustrin, för att bara nämna några.

Bland hans färdigheter hittar du affärstransformation i olika smaker. Agile, Lean, DevOps och flera andra buzzwords ingår i Erics vokabulär när det gäller omställning inom globala företag.

En tydlig specialitet är förändringsledning inom branscher som verkligen erbjuder produkter, och som gör den digitala resan från traditionellt hantverk till att leverera en tjänst och upplevelse, mer än bara en produkt.

Eric har en omfattande erfarenhet av att driva företag inom flera olika sektorer, t.ex. fordons- eller IT-industrin.

Om du vill veta mer om Erics kompetens hittar du den här på LinkedIn.