Kristofer Månsson

Kristofer är en utåtriktad person som bidrar med en positiv attityd till gruppen och inte ger sig förrän jobbet är gjort. På senare tid har han gradvis skiftat sina intressen från de tekniska aspekterna av mjukvaruutveckling till affärs- och projektledning, med en starkare betoning på ledarskap i avancerade tekniska projekt.

Han är en erfaren utvecklingsledare inom de flesta aspekter av systemutveckling. Hans långa erfarenhet av att utveckla mjukvarusystem, såväl i front-end som i back-end, ger honom en unik profil när han leder team som arbetar med mjukvaruutveckling. 

Han har erfarenhet från roller som CTO, projektledare, teamledare, Scrum Master, rådgivare, frontend-utvecklare och systemutvecklare.