Linus Nibell

Linus är en teknisk person med ett öga för komplexitet och systemarkitektur. Han strävar alltid efter att lära sig och förstå mer om hur system fungerar och kommunicerar. Han tror starkt på kvalitet i alla avseenden, vilket återspeglar hur han ser på programvaruutveckling. För honom är det inte nödvändigt att bygga det perfekta systemet, utan rätt system för jobbet. En annan aspekt av hans sätt att arbeta är att vara en nyckelspelare och se vilken typ av mönster eller struktur som passar uppgiften bäst.

Linus är inte rädd för att misslyckas och lära sig av det. För honom är värdet av en nöjd kund och en bra produkt för jobbet högre.