Mikel Wassenius

Mikel är en analytisk och nyfiken person som älskar att lära sig nya saker och lösa ett bra pussel, vilket förmodligen är anledningen till att programvaruutvecklingens problemlösande karaktär har passat honom så bra.

Som medlem i Vinnter-teamet har hans arbete sammanfallit med hans primära intresseområden inom utveckling; molnlösningar och molnbaserat backend-arbete med högnivåspråk. Mikel har för närvarande erfarenhet av Java, C# och Python. Men den roliga och utmanande delen av ett uppdrag är alltid att lösa kundens krav med en elegant lösning. Vilket språk som väljs för att lösa problemen är av underordnad betydelse.

För Mikel är den mest givande delen av att vara konsult på Vinnter att vara medlem i ett agilt team som strävar mot samma mål, samt att utmanas med nya tekniker eller problem att lösa är en drivande kraft.