De analytiska utmaningarna med IoT-data

Om data verkligen är den nya oljan är vi fortfarande långt ifrån att behärska vetenskapen att utvinna, raffinera och distribuera den som en strategisk företagstillgång. Detta verkar kort sagt vara den slutsats som dras av två olika undersökningar. Detta kan bero på de analytiska utmaningar som följer med IoT-data. Den första studien från Gartner klassificerar […]