Senior Embedded-utvecklare för IoT

Vi erbjuder erfarna och kompetenta embedded-utvecklare en fantastisk möjlighet att bli anställd i ett entreprenöriellt och nytänkande konsultföretag!

Varför framtiden för smarta anslutna saker är Tiny Machine Learning

av Gustav Evertsson, Vinnter AB TinyML (Tiny Machine Learning) förändrar formen och karaktären på maskininlärningslandskapet. Under de senaste två decennierna har vi sett en boom inom maskininlärning som aldrig tidigare. Som teknik är maskininlärning faktiskt mycket äldre än så. På senare tid har dock några stora forskningsprojekt som Long short-term memory networks, ImageNet, och introduktionen […]

Att motivera uppkopplade saker – Affärsmodeller

Enligt uppgifter från McKinsey är det omkring 75 % av de IoT-baserade företagen som inte lyckas etablera sig. Det är verkligen mycket anmärkningsvärt, särskilt med tanke på all den hype som tekniken har fått under det senaste decenniet.

Att förstå IoT:s anslutningsprotokoll

IoT, en förkortning av Internet of Things, avser ett sammankopplat system av enheter, maskiner, föremål, djur eller människor med förmåga att självständigt kommunicera över ett gemensamt nätverk utan behov av interaktion mellan människor eller mellan människor och datorer. Denna relativt nya innovation revolutionerar redan många sektorer genom sin förmåga att tillföra uppkopplad intelligens till nästan […]

De analytiska utmaningarna med IoT-data

Om data verkligen är den nya oljan är vi fortfarande långt ifrån att behärska vetenskapen att utvinna, raffinera och distribuera den som en strategisk företagstillgång. Detta verkar kort sagt vara den slutsats som dras av två olika undersökningar. Detta kan bero på de analytiska utmaningar som följer med IoT-data. Den första studien från Gartner klassificerar […]