Att förstå IoT:s anslutningsprotokoll

IoT, en förkortning av Internet of Things, avser ett sammankopplat system av enheter, maskiner, föremål, djur eller människor med förmåga att självständigt kommunicera över ett gemensamt nätverk utan behov av interaktion mellan människor eller mellan människor och datorer. Denna relativt nya innovation revolutionerar redan många sektorer genom sin förmåga att tillföra uppkopplad intelligens till nästan […]