Att välja en molntjänstleverantör på en föränderlig marknad

Förra året tog Gartner bort 14 molnleverantörer från sin Magic Quadrant för Cloud IaaS och valde att endast fokusera på globala leverantörer som för närvarande erbjuder, eller utvecklar, integrerade IaaS- och PaaS-erbjudanden i hyperscale. Denna lilla vårstädning resulterade i en mer hanterbar lista med sex företag som klassificerades i två distinkta segment: ledarna, som består […]