Passerkontroll och Iot-säkerhet: Utmaningar och möjligheter

IoT, den nya attackvektorn IoT-attackerna ökade med över 217 % under 2018. Men en rapport med den provocerande titeln oT CyberattacksAre The Norm, The Security Mindset Isn’t visar att endast 7 % av organisationerna anser sig vara rustade för att hantera säkerhetsutmaningar inom IoT. Om det låter oroväckande, tänk då på detta: 82 % av […]