Använda Design Thinking vid utveckling av IoT-lösningar

En McKinsey-analys av över 150 användningsfall uppskattade att IoT kan få en årlig ekonomisk effekt på mellan 3,9 biljoner dollar och 11,1 biljoner dollar fram till 2025. I den övre delen motsvarar det ett värde på 11% av den globala ekonomin. Vi tror att använda Design Thinking när vi utvecklar IoT-lösningar kommer att hjälpa oss […]