Vad säger Gartners nuvarande hype-kurva oss?

För IT-industrin ger Gartners hype-kurva en grafisk bild av mognadsgraden och införandet av olika tekniker och applikationer. Den analys som åtföljer Gartners Hype Cycles ger också en indikation på hur potentiellt relevanta dessa lösningar är för att lösa verkliga affärsproblem, och de möjligheter som de kan ge företag att expandera eller förbättra sin verksamhet och […]