Varför framtiden för smarta anslutna saker är Tiny Machine Learning

av Gustav Evertsson, Vinnter AB TinyML (Tiny Machine Learning) förändrar formen och karaktären på maskininlärningslandskapet. Under de senaste två decennierna har vi sett en boom inom maskininlärning som aldrig tidigare. Som teknik är maskininlärning faktiskt mycket äldre än så. På senare tid har dock några stora forskningsprojekt som Long short-term memory networks, ImageNet, och introduktionen […]