Ulf Eliasson

Ulf fokuserar mycket på utveckling av inbyggd programvara, samtidigt som han inte utesluter någon annan del av värdekedjan inom IoT. Ulf är mycket mångsidig och sätter en stor ära i att både skriva vacker kod och sätta slutanvändarens krav och upplevelser i första rummet.

Att skapa bra lösningar för inbyggd programvara är inget han gör innan det första testet är skrivet. Enligt Ulf är detta en av de viktigaste faktorerna för bra programvarulösningar som bara fungerar.

Hans erfarenhet innan han började sin karriär hos oss på Vinnter var från att arbeta med utveckling av mjukvarulösningar inom ett större fordonsföretag i Göteborgsområdet. Kan du gissa vilken?