Denna policy reglerar hur vi på Vinnter använder vår e-post.

Hur vi ska arbeta

Vi ska begränsa den kommunikation som sker via e-post och inte skicka onödiga personuppgifter. Vi undviker att mejla känsliga personuppgifter såsom uppgifter om hälsa och personnummer. Vi ska inte använda e-postservern som lagringsutrymme, utan istället lagra uppgifterna på en separat säker server och därefter radera e-postmeddelandet.Senast sex månader efter att en medarbetare har lämnat företaget kommer dennes e-post att raderas.Anställda får inte lagra sina e-postmeddelanden som innehåller personuppgifter i mer än 10 år.

Vårt mål

Syftet med policyn är att värna om den personliga integriteten genom att behandla personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och andra dataskyddsregler. Detta innebär att integritetskänsliga uppgifter inte får skickas via e-post.

Varför ha en policy?

Vi måste ha en policy för att skydda de registrerades integritet. GDPR kräver att personuppgifter inte behandlas i onödan och att de raderas när de inte längre är relevanta. GDPR kräver också att personuppgifter endast behandlas i den utsträckning som är nödvändig och att inte fler uppgifter än nödvändigt används eller lagras under en längre period än nödvändigt. Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen och kan när som helst begära att få se de lagrade personuppgifterna. Dessa uppgifter måste sedan enkelt kunna raderas om den registrerade begär det.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till en levande fysisk person, antingen direkt eller indirekt i kombination med andra uppgifter. Namn, telefonnummer, bilder och IP-adresser kan vara personuppgifter. Bokningar, beteenden och beställningar kan också vara personuppgifter om de, i kombination med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Åtgärder som vidtas med personuppgifter klassas som behandling av personuppgifter, till exempel lagring, insamling, redigering, radering och spridning. All hantering av e-post betraktas som behandling av personuppgifter.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via våra kontaktformulär på denna webbplats.