NÅGRA FRÅGOR?

Om du har några frågor om den behandling av personuppgifter som beskrivs nedan är du välkommen att kontakta din kontaktperson på Vinnter eller dess dotterbolag.

Vinnter OCH PERSONLIG PRIVACY

Personlig integritet är viktigt för oss på Vinnter och vi är ansvariga för den personliga information som våra kunder, leverantörer, anställda och andra förser oss med. Denna integritetspolicy beskriver hur Vinnter behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter. Vinnter eller dess dotterbolag ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Integritetspolicy

SEKRETESSPOLICY

VEM GÄLLER DENNA INTEGRITETSPOLICY FÖR?

Denna policy gäller för anställda, kunder, leverantörer, deltagare i evenemang eller utbildning, konsulter, partners och besökare. Den gäller även för användning av våra tjänster.Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra tjänster kan användas för att identifiera en levande fysisk person. Det kan till exempel vara namn, adress, e-postadress, foto eller telefonnummer.

VARFÖR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vårt huvudsakliga syfte med att samla in personuppgifterna är att kunna fullgöra de åtaganden som vi har gentemot våra kunder, men vi samlar även in uppgifter från personer som för närvarande inte är kunder hos oss men som deltar i våra evenemang eller besöker oss av någon anledning. Vinnter är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning.

HUR Vinnter SKYDDAR DINA DATA

Vinnter skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs på alla datorer och telefoner som behandlar personuppgifter. Personuppgifter i pappersfiler, mappar etc. förvaras i låsta skåp.

HUR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter från våra kunder, leverantörer och anställda samt från personer som deltar i evenemang. När du deltar i ett evenemang eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss ber vi dig att samtycka till behandlingen av dina personuppgifter.

EXEMPEL PÅ UPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR

Sådana uppgifter kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress eller annan information som du har lämnat och som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

VAD VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER TILL

Vinnter har rätt att behandla de personuppgifter som vi behöver för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Alternativt kan vi behandla dina uppgifter om du har lämnat ditt samtycke. Vi kan också behöva behandla dina uppgifter på grund av krav i lag eller förordning. I vissa fall kan Vinnter behöva ditt samtycke för att få behandla dina uppgifter. I dessa fall kommer du att få klar och tydlig information om vad det är du samtycker till.Vi kan komma att använda dina uppgifter för bland annat följande ändamål:

VEM SOM KAN SE DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter används av Vinnter och de företag som agerar som personuppgiftsbiträden för Vinnter. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra företag om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att tillvarata våra eller tredje parts rättigheter.Vi säljer aldrig dina personuppgifter eller delar eller utbyter dem med tredje part i marknadsföringssyfte. Uppgifter vidarebefordras endast till tredje part (företag) om det är nödvändigt för att tillhandahålla en tjänst.

HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter för olika ändamål, och den rättsliga grunden för detta kan också variera.Följaktligen varierar lagringsperioderna beroende på det syfte för vilket dina personuppgifter behandlas.

DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad hos Vinnter har du följande rättigheter:

Rätten till radering gäller inte om vi enligt lag är skyldiga att behålla uppgifterna (t.ex. enligt bokföringslagen).

VILL DU VETA MER?

Om du har några frågor om den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan, vänligen kontakta din kontaktperson på Vinnter eller något av dess dotterbolag via e-post eller telefon.