Magnus Ivarsson

Från början av IT-boomens era har Magnus banat sig väg mot större kunskap och erfarenhet inom området för utveckling av inbyggd programvara. Under flera år arbetade han som embedded-utvecklare inom Assa Abloy och någonstans där fick det starka engagemanget för testdriven utveckling ett starkt fotfäste i Magnus.

Som underkonsult till Vinnter har Magnus varit så engagerad i att fortsätta arbeta med oss under så lång tid att vi betraktar honom som “vår”. På Vinnter lämnar vi inga konsulter i sticket… De är naturligtvis så inkluderade i vårt samhälle som de själva känner är önskvärt. Och på Vinnter välkomnar vi alltid Magnus stora sinne för humor och insiktsfulla bidrag till problem som vi behöver lösa.