Niklas Laurell

Niklas har lång erfarenhet av att arbeta med mobil telekommunikation och affärslösningar där den senaste tekniken används för att skapa affärsnytta.

Han har sedan 1994 arbetat inom området maskin till maskin (M2M), inklusive telematik och telemetri. De uppdrag han arbetar med omfattar vanligtvis affärsutveckling i någon form – erbjudande-, verksamhets- och produktutveckling samt mer strategiska uppgifter.

Niklas har en kombination av akademisk och industriell inriktning som är till stor nytta för ett projekt. Gärna i tidiga projektfaser och i roller som projektledare i pilot-, prototyp- och genomförandeprojekt samt studier och utredningar. Niklas omnämns av flera av sina kunder som en senior konsult med stor analytisk förmåga och en förmåga att engagera sig i sin omgivning.