Att motivera uppkopplade saker – Affärsmodeller

Enligt uppgifter från McKinsey är det omkring 75 % av de IoT-baserade företagen som inte lyckas etablera sig. Det är verkligen mycket anmärkningsvärt, särskilt med tanke på all den hype som tekniken har fått under det senaste decenniet.